Kontakt i adres siedziby

telefon

Paweł Rydzyński
+48 609 025 897
Adres

ul. Leszno 14
01-192 Warszawa

O firmie

Nasze doświadczenie jest wypadkową dwóch kluczowych aktywności: kreowania koncepcji o charakterze prognostycznym oraz bieżącego wpływu na zmiany w polskiej infrastrukturze i transporcie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym: miejscowość, telefon, mail przez administratora danych Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu, Skwer Kardynała Wyszyńskiego 5/25, 01-015, Warszawa, w celu informacyjno – marketingowym. Podaję dane osobowe dobrowolnie. Oświadczam, że są one zgodne z prawdą oraz, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną RODO